Στόχοι

Image 2610

Βασικός στόχος του έργου και της Rural Connect, είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των μεγάλων πόλεων και των απομακρυσμένων οικισμών, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση άμεσα και εύκολα στις υπηρεσίες και τις ευκολίες της ψηφιακής εποχής, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις σε κανένα επίπεδο. Όπως προβλέπεται στην «Ψηφιακή Ατζέντα 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο στόχος είναι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες για το σύνολο του πληθυσμού μέχρι το 2020.

Μέσω της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι τοπικές κοινωνίες ωφελούνται σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αφού διευκολύνονται οι νέες επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα, οι συναλλαγές με κρατικές υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, μέσω της ανάπτυξης υποδομών δικτύου, η Rural Connect δίνει τη δυνατότητα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να προσφέρουν προσιτά, οικιακά και επαγγελματικά, πακέτα ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Αναγνωρίζοντας ότι μια εταιρεία κρίνεται όχι μόνο από τα προϊόντα και τα οικονομικά της αποτελέσματα αλλά και από την εν γένει συμπεριφορά της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, η Intracom Holdings είχε πάντοτε ως στόχο τη βελτίωση των ποιότητας ζωής και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Τα έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ομίλου, συνεισφέρουν στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας και αποτελούν άξονες αειφόρου ανάπτυξης.

Γιατί RuralConnect

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας εξασφαλίζουν σημαντικές υπεραξίες για τους αποδέκτες τους (Πολίτες/Επιχειρήσεις/Δημόσια Διοίκηση, Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι), δεδομένου ότι αποτελούν αποτέλεσμα ενός μοναδικού συνδυασμού καινοτόμων τεχνολογιών, σωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας και αποκλειστικής παροχής στη Γεωγραφία δραστηριοποίησης (Περιφέρειες : Στερεάς Ελλάδας (νομοί Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας), Θεσσαλίας (νομοί Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), Δυτικής Ελλάδας (νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας), Ηπείρου (νομοί Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας), Ιονίων Νήσων (νομό Κέρκυρας), Νοτίου Αιγαίου (νομό Κυκλάδων) και Βορείου Αιγαίου (νομό Σάμου)). Συγκεκριμένα :

Icon

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φέρουν την ποιοτική σφραγίδα του Ομίλου Intracom, που αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας από τους πιο αξιόπιστους παρόχους τηλεπικοινωνιακών λύσεων και δικτύων με πολυετή εμπειρία από δεκάδες αντίστοιχα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Icon

Οι υποδομές που έχουν αναπτυχθεί είναι στην αιχμή της τεχνολογίας βασισμένη σε διεθνή ποιοτικά και πιστοποιημένα προϊόντα αναγνωρισμένων Παρόχων τηλεπικοινωνιακών λύσεων

Icon

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα αποδεδειγμένα καλύπτουν τις ανάγκες των αποδεκτών τους σε επίπεδο ευρυζωνικότητας, διαθεσιμότητας, ασφάλειας, ποιότητας και παρέχονται αποκλειστικά από την Rural Connect στη συγκεκριμένη Γεωγραφία.