ΦΕΚ 2128 – (11 Ιουλίου 2016): Προσφορά αναφοράς

ΦΕΚ 3313 – (10 Αυγούστου 2018) / Συμπλήρωμα- Τροποποίηση Προσφοράς Αναφοράς – Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 855/001/11-6-2018

ΦΕΚ 4401 – (14 Δεκεμβρίου 2017): Έγκριση αρχών κοστολόγησης και μοντέλου λογιστικού διαχωρισμού και τιμών

ΦΕΚ 2373 – (21 Ιουλίου 2018) / Τροποποίηση του ΦΕΚ 4401/14.12.2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΤΤ Α.Π. 918/002/02-12-2019/ Συμπλήρωμα- Τροποποίηση Προσφοράς Αναφοράς 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ RC 20200107 / Κωδικοποιημένο κείμενο των ΦΕΚ 2128 και ΦΕΚ 3313 και ΕΕΤΤ Α.Π. 918/002

ΦΕΚ 3794 – (09 Σεπτεμβρίου 2020) – Ορισμός Τιμών για το έτος 2020

ΦΕΚ 5263 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΤΤ ΑΠ 968/04 (30 Νοεμβρίου 2020) – Τροποποίηση τιμών ΦΕΚ 3794