Οφέλη

Rural Connect

Για Επιχειρήσεις

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την Rural Connect βελτιώνουν το Επιχειρηματικό Περιβάλλον και δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την:

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την επέκταση των επιχειρηματικών τους δυνατοτήτων μέσω της χρήσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τη δημιουργία νέων μεθόδων λειτουργίας και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και εμπορικών συναλλαγών
 • Δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης εταιρειών που λειτουργούν μέσω Διαδικτύου με εξαιρετικά χαμηλό κόστος
 • Υλοποίηση νέων εξελιγμένων και αποδοτικών μηχανισμών διαφήμισης και προώθησης προϊόντων
 • Δυνατότητα σύναψης συνεργασιών μεταξύ γεωγραφικά απομακρυσμένων επιχειρήσεων

Rural Connect

Για Πολίτες

Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες της Rural Connect δημιουργούν νέες δυνατότητες σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής των πολιτών :

 • Στην Επικοινωνία με την πραγματοποίηση φθηνών τηλεφωνικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων σε κάθε προορισμό, στην ταχύτατη λήψη αρχείων, ήχου και εικόνας κα Στην Ενημέρωση με την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών ΜΜΕ, στην εύκολη και ταχύτατη πληροφοριών (χάρτες, κατάλογοι κα)
 • Στην Εκπαίδευση μέσω της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, στην ανάπτυξη νέων μεθόδων κατάρτισης και πρόσβασης στη γνώση
 • Στην Έρευνα και την Τεχνολογία μέσω της πρόσβασης σε παγκόσμιες βάσεις επιστημονικής γνώσης, της ανάπτυξης συνεργασίας ερευνητικών ομάδων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από ερευνητικά κέντρα
 • Στην Απασχόληση μέσω της ανάπτυξης και διευκόλυνσης της τηλεργασίας και τη εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και απασχόλησης
 • Στην εξυπηρέτηση του Πολίτη μέσω της δυνατότητας άμεσης επικοινωνίας με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και σε αντίστοιχες υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην παροχή υπηρεσιών ποιοτικής ιατρικής φροντίδας μέσω εφαρμογών τηλειατρικής
 • Στην Ψυχαγωγία μέσω υπηρεσιών egaming, διαδραστικής τηλεόρασης κα