Εμπορική διάθεση

Image 2457

Ο στόχος μας είναι η παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών νέας γενιάς στον πληθυσμό των περιοχών κάλυψης και παράλληλα η αποτελεσματική αξιοποίηση και λειτουργία των υποδομών αυτών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενθαρρύνοντας έτσι τον ανταγωνισμό, την τοπική ανάπτυξη και ενισχύοντας ουσιαστικά την ελληνική περιφέρεια.

Από τις 15 Φεβρουαρίου 2018 έχουμε εξασφαλίσει πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες νέας γενιάς στους πρώτους 121 οικισμούς σε αγροτικές ορεινές και νησιωτικές περιοχές σε Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα, που καλύπτουν περισσότερους από 48.000 κατοίκους.

Aπό τις 15 Μαΐου 2018 η Rural Connect προσφέρει 41 νέους οικισμούς για εμπορική διάθεση υπηρεσιών,  συμπληρώνοντας συνολικά 162 οικισμούς και καλύπτοντας περισσότερους από 58.500 κατοίκους.

Aπό τις 22 Οκτωβρίου  2018 η Rural Connect προσφέρει 55 νέους οικισμούς για εμπορική διάθεση υπηρεσιών, συμπληρώνοντας συνολικά 217 οικισμούς και καλύπτοντας περισσότερους από 73.650 κατοίκους.

Aπό τις  07 Νοεμβρίου 2019 η Rural Connect έχει εξασφαλίσει την ετοιμότητα του συνόλου του Έργου, παρέχοντας πλέον πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες νέας γενιάς  σε 1.419 οικισμούς καλύπτοντας 58.708 νοικοκυριά και πληθυσμό 169.036 κατοίκους.

Download Excel

Γεωγραφική Κάλυψη Υπηρεσιών